Investor relations

INVESTER 
I DIGITAL SUNDHED

Invester i bedre mental sundhed med
vores digitale sundhedsløsning

Investorbrochure

lines

invester i bedre sundhed med bedre data

Monsenso tilbyder en digital sundhedsløsning til optimering af behandling og decentraliserede kliniske forsøg indenfor mentale og kroniske lidelser.

Vores mission er at bidrage til bedre sundhed til flere personer og lavere omkostninger ved at understøtte behandling og studier digitalt og bedre udnytte patienters egne data.

Her på Investor Relations siden kan du finde relevante information om Monsensos virksomhed, vores investeringscase, nyheder, finansielle og juridiske dokumenter samt link til aktionærportal og invitationer til generalforsamlinger.

PRÆSENTATIONER

Præsentation af 2023 årsrapport.
Marts 2024

Præsentation af H1 2023 halvårsrapport.
September 2023

Præsentation af 2022 årsrapport.
Marts 2023

Præsentation af H1 2022 halvårsrapport.
August 2022

SENESTE NYHEDER

SELSKABSMEDDELELSER

Se alle selskabsmeddelelser

FINANSIELLE OG JURIDISKE DOKUMENTER

FINANSKALENDER

Aktivitet Dato
Tidsfrist for forslag til generalforsamlingen 2023 15. februar 2023
Årsrapport for regnskabsåret 2022 8. marts 2023
Generalforsamling 2023 12. april 2023
Halvårsrapport for 1. halvår 2023 7. september 2023
Tidsfrist for forslag til generalforsamlingen 2024 28. februar 2024
Årsrapport for regnskabsåret 2023 6. marts 2024
Generalforsamling 2024 29. april 2024
Halvårsrapport for 1. halvår 2024 30. august 2024

AKTIONÆRPORTAL OG GENERALFORSAMLINGER

Som aktionær har du mulighed for at benytte dig af selskabets aktionærportal. I aktionærportal kan du bl.a se din beholdning af aktier, købe eller sælge, samt ændre din afkastkonto for aktieudbytte af Monsenso’s aktier. Hvis du indtaster din email og gemmer oplysningen, vil Monsenso i fremtiden være i stand til at kommunikere med dig elektronisk. Aktionærportalen kan også benyttes ved tilmelding og afgivelse af fuldmagt i forbindelse med generalforsamlinger.

Navnenotering

Dine aktier skal være navnenoteret for at du har mulighed for at stemme til generalforsamlingen. Det er dit eget valg om du vil navnenotere dine aktier. Hvis du modtager beskeden ‘kan ikke finde investorID’ når du logger på aktionærportalen med dit MitID, skyldes det sandsynligvis at dine aktier ikke er navnenoteret. Kontakt da din bank eller investeringsinstitut og bed dem om at navnenotere dine aktier.

Indkaldelse til generalforsamling

For at modtage indkaldelse til generalforsamling skal du registrere din e-mailadresse på Aktionærportalen.

Link til portal          

MANAGEMENT TEAM

Antal aktier: 2.269.174

Antal aktier: 372.839

Antal aktier: 268.037

BOARD OF DIRECTORS

Indtrådt i bestyrelsen

Uafhængig?

Info om
bestyrelsen

Antal aktier
(direkte & indirekte)

April 2022

Ja

Bestyrelses karriere. Tidligere CEO for Bio Porto

998.667

Oktober 2013

Nej

Professor, Computer Science and Digital Health, DTU

3.227.772

Januar 2021

Ja

Senior Vice President
Global Sales, Kneat Solutions

431.624

April 2022

Ja

Founder og CEO
for Grit42

585.660