Velkommen til ordinær generalforsamling

Onsdag d. 12. april kl. 15:00

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING D. 12. APRIL 2023 KL. 15:00

Herved indkalder bestyrelsen i Monsenso A/S, CVR-nr. 35 51 73 91, til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes onsdag d. 12. april 2023 kl. 15.00 på selskabets adresse Ny Carlsberg Vej 80, DK- 1799 København V.

Fysisk generalforsamling
Generalforsamlingen indkaldes som fysisk generalforsamling. Aktionærer vil have mulighed for enten at deltage fysisk på adressen ovenfor eller at følge generalforsamlingen via livestreaming. Link til deltagelse fremsendes til alle tilmeldte aktionærer via aktionærportalen. Generalforsamlingen vil blive afholdt på dansk, og der vil ikke blive serveret forplejning.

Aktionærer, der ønsker at stemme på generalforsamlingens dagsordenspunkter, opfordres til at brevstemme eller afgive fuldmagt til bestyrelsen inden generalforsamlingen. Det vil også være muligt at vælge stemmeafgivelse pr. fuldmagt eller ved brevstemme, såfremt man deltager fysisk.

Aktionærer, som følger generalforsamlingen via livestreaming, vil have mulighed for at stille spørgsmål under generalforsamlingen. Som aktionær vil det derfor være muligt at deltage i debatten på generalforsamlingen, selvom generalforsamlingen følges elektronisk. Aktionærernes spørgsmål og indlæg, som under generalforsamlingen indsendes via en beskedfunktion i livestreaming-platformen, vil blive besvaret og kommenteret af ledelsen i Monsenso A/S under generalforsamlingen.

Det vil ikke være muligt at stemme på generalforsamlingens dagsordenspunkter via livestreaming-platformen.

På dagen for generalforsamlingen vil link til livestreaming-platformen blive sendt til aktionærer, som har tilmeldt sig generalforsamlingen via aktionærportalen. Hvis du har tekniske problemer før eller under generalforsamlingen, bedes du straks kontakte Monsenso på investor@monsenso.com.

RELATEREDE DOKUMENTER

Indkaldelse, inklusive dagsorden og fuldstændige forslag

Oplysning om det samlede antal aktier og stemmer på datoen for indkaldelsen

Monsenso A/S’ aktiekapital udgør p.t. nominelt kr. 2.565.413,90, og hver aktie a nominelt kr. 0,10 giver én stemme på selskabets generalforsamlinger.

Dokumenter der skal fremlægges på generalforsamlingen

VEDTÆGTER

PRAKTISK INFORMATION

Registreringsdato, møde- og stemmeret

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på den ordinære generalforsamling fastsættes i forhold til det antal aktier, som aktionæren er noteret for eller har anmeldt til indførelse i ejerbogen på registreringsdatoen, jf. punkt 9.1 i selskabets vedtægter. Registreringsdatoen i forhold til den ordinære generalforsamling er onsdag den 5. april 2023.

 
 

Adgangskort

For at kunne deltage i og udøve sine rettigheder på generalforsamlingen, skal en aktionær rettidigt have anmodet om adgangskort, der skal fremvises ved indgangen til generalforsamlingen. Tilsvarende krav gælder for fuldmægtige og en eventuelt medfølgende rådgiver, som tillige skal kunne fremvise behørig legitimation.

Adgangskort (herunder for fuldmægtige og ledsagere) kan bestilles indtil fredag den indtil fredag den 7. april 2023, kl. 23.59 på en af følgende måder:

  • Elektronisk via aktionærportalen  – gå til afsnittet ”Registrering på aktionærportalen” og klik på knappen ”Link til portalen”. Log ind med NemID/ MITID, hvorefter du under fanen Generalforsamling kan rekvirere et adgangskort.
  • Skriftligt ved brug af tilmeldingsblanket. Blanketten udfyldes og underskrives og sendes herefter per e-mail til investor@monsenso.com.

Adgangskort skal printes og medbringes til generalforsamlingen, hvor stemmesedler vil blive udleveret ved indgangen i forbindelse med registrering af deltagelsen.

fuldmagt

Aktionærer har mulighed for at give fuldmagt til Monsensos bestyrelse til at stemme på aktionærens vegne. Aktionærer kan alternativt lade sig repræsentere på generalforsamlingen ved en fuldmægtig. Fuldmagter kan afgives på én af følgende måder:

  • Elektronisk via aktionærportalen – gå til afsnittet ”Registrering på aktionærportalen” og klik på knappen ”Link til portalen”. Log ind med NemID / MITID, hvorefter du under fanen ”Generalforsamling” kan rekvirere en fuldmagt.

Fuldmagter skal fremsendes, så de er modtaget af Monsenso, senest fredag den 7. april 2023, kl. 23.59.

Fuldmagter kan – i modsætning til brevstemmer – tilbagekaldes. Tilbagekaldelse af en fuldmagt kan ske til enhver tid. Fuldmægtige skal som betingelse for at få adgang til og kunne stemme på generalforsamlingen kunne forevise adgangskort og behørig legitimation ved indgangen.

BREVSTEMME

Aktionærer har endvidere mulighed for at afgive stemmer pr. brev. Brevstemme kan afgives på én af følgende måder:

  • Elektronisk via aktionærportalen – gå til afsnittet ”Registrering på aktionærportalen” og klik på knappen ”Link til portalen”. Log ind med NemID/ MITID, hvorefter du under fanen Generalforsamling kan brevstemme.
  • Skriftligt ved brug af fuldmagts-/brevstemmeblanket. Blanketten udfyldes, dateres, underskrives og sendes herefter per e-mail til investor@monsenso.com.

Brevstemmer skal være modtaget af Monsenso senest tirsdag den 11. april 2023, kl. 15.00.

 

LIVESTREAMING

Link til livestreamingplatformen vil blive tilsendt efter man som aktionær har tilmeldt sig generalforsamling via aktionærportalen.

Hvis du har tekniske problemer før eller under generalforsamlingen, bedes du straks kontakte Monsenso på investor@monsenso.com eller tlf. 2140 3965.