Monsenso Online Investormøder

Invester i bedre mental sundhed med vores mobile sundhedsløsning

VELKOMMEN TIL MONSENSO'S ONLINE INVESTORMØDER

Placeholder image

Investormøde 26. maj kl. 9.00

Thomas Lethenborg, adm. direktør i Monsenso

Mette Walsted, Selvstændig journalist og
tidligere radio- og TV-vært på DR

Placeholder image

Investormøde 27. maj kl. 16.00

Thomas Lethenborg, adm. direktør i Monsenso

John Norden, CEO i NordenCEF og Certified Adviser for Monsenso

Placeholder image

Investormøde 26. maj kl. 9.00

Thomas Lethenborg, adm. direktør i Monsenso

Helge Larsen, Redaktør og direktør i ProInvestor

For at hjælpe flere til mental sundhed og ekspandere internationalt planlægger Monsenso børsnotering på Nasdaq First North GM i Danmark, og der er åbent for tegning frem til 29. maj 2020. I vores online investormøder gennemgår vi Monsensos case og diskuterer perspektiverne i noteringen. 

Vi glæder os til at byde dig velkommen!

EN SUND INVESTERING I ET VIGTIGT OMRÅDE


Mentale lidelser er den største sygdomsbyrde for samfundet og rammer mere end 125 mio. mennesker i Europa hvert år. Vores mission er at bidrage til bedre mental sundhed til flere mennesker til lavere omkostninger ved hjælp af mobil sundhedsteknologi og sundhedsdata.

Vi har i en årrække oplevet god vækst og stigende efterspørgsel, og vi går nu på børsen for at rejse kapital til at indtage nye, internationale markeder og videreudvikle vores mobile sundhedsløsning.

En rejse, som vi gerne vil invitere dig med på!

Ovenfor kan du tilmelde dig et af vores online investormøder. Du kan også tegne aktier direkte gennem din egen bank, gennem Nordnet eller ved at udfylde tegningsblanketten sidst i Virksomhedsbeskrivelsen.

Er du interesseret i at blive en investor?

VIGTIG INFORMATION

Afholdelse af webinar/investorpræsentation og de informationer, som gives skriftligt eller mundtligt i den forbindelse, har udelukkende til formål at være en generel orientering om Monsenso A/S (”Selskabet”) og Selskabets planer om optagelse af Selskabets aktier til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark og udbuddet i Danmark af nye aktier i forbindelse dermed.

Ingen person bør købe eller tegne aktier i Selskabet, medmindre dette sker på grundlag af de oplysninger, der er indeholdt i den virksomhedsbeskrivelse, Som Monsenso A/S offentliggør i forbindelse med udbuddet og optagelsen af aktier til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark, herunder eventuelle ændringer deri eller tillæg dertil.

Afholdelsen af dette webinar/investorpræsentation udgør ikke eller indgår ikke som en del af og skal ikke fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede eller en opfordring til at købe eller tegne aktier eller andre værdipapirer i Monsenso A/S eller en tilskyndelse til at foretage investeringsaktiviteter i nogen jurisdiktion uden for Danmark, hvor et sådant tilbud eller salg ville være ulovligt, og meddelelsen og oplysningerne heri må hverken direkte eller indirekte distribueres eller offentliggøres i eller til sådanne jurisdiktioner.

Webinaret/investorpræsentationen vil kunne indeholde fremadrettede udsagn, der indebærer risici og usikkerheder. Sådanne udsagn er baseret på forventninger og forudsætninger pr. den dato, de er afgivet, og kan og vil ofte afvige væsentligt fra de faktiske resultater.

Selvom Selskabet vurderer, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev anlagt, er de i sagens natur forbundet med betydelige kendte og ukendte risici og usikkerheder. De fremadrettede udsagn, der er måtte fremkomme under webinaret/investorpræsentationen, gælder kun pr. datoen herfor og kan ændres uden varsel.