Velkommen til ekstraordinær generalforsamling

Fredag d. 29. januar kl. 14:00

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING D. 29. JANUAR KL. 14:00

Velkommen til ekstraordinær general forsamling, der foregår d. 29. januar 2021 kl. 14:00 på selskabets adresse Ny Carlsberg Vej 80, DK- 1799 København V.

COVID-19-foranstaltninger

I lyset af COVID-19-situationen, af hensyn til alles sikkerhed og for at mindske risikoen for smittespredning i videst muligt omfang, opfordres samtlige aktionærer indtrængende om ikke at deltage fysisk i generalforsamlingen. Aktionærerne opfordres i stedet til at afgive brevstemme via aktionærportalen og følge generalforsamlingen via livestreaming som nærmere beskrevet i indkaldelsen.

Afholdelsen af generalforsamlingen er betinget af og afviklingen vil ske inden for rammerne af de på afholdelsestidspunktet gældende regler om større forsamlinger og sundhedsmyndighedernes retningslinjer samt anbefalinger. I den forbindelse henleder bestyrelsen opmærksomheden på, at selskabets største aktionærer har tilkendegivet, at de enten ved brevstemme eller fuldmagt vil støtte bestyrelsens forslag. I så fald vil generalforsamlingen lovligt kunne afholdes og gennemføres uanset, at der ikke måtte være nogle aktionærer, der deltager ved fysisk fremmøde.    

Aktionærer, der ønsker at stemme på generalforsamlingens dagsordenspunkter, opfordres til at brevstemme eller afgive fuldmagt til bestyrelsen inden generalforsamlingen.

Aktionærer, som følger generalforsamlingen via livestreaming, vil have mulighed for at stille spørgsmål under generalforsamlingen. Som aktionær vil det derfor være muligt at deltage i debatten på generalforsamlingen, selvom generalforsamlingen følges elektronisk. Aktionærernes spørgsmål og indlæg, som under generalforsamlingen indsendes via en beskedfunktion i livestreamingplatformen, vil blive besvaret og kommenteret af ledelsen i Monsenso A/S under generalforsamlingen.

Det vil ikke være muligt at stemme på generalforsamlingens dagsordenspunkter via livestreamingplatformen.

Link til livestreamingplatformen vil blive tilsendt efter man som aktionær har tilmeldt sig generalforsamling via aktionærportalen.
Hvis du har tekniske problemer før eller under generalforsamlingen, bedes du straks kontakte Monsenso på investor@monsenso.com eller tlf. 2140 3965.

Som en konsekvens af COVID-19-situationen og myndighedernes anbefalinger vil der i forbindelse med generalforsamlingen ikke blive serveret nogen former for forplejning. Skulle en aktionær, mod forventning, ønske at deltage fysisk, skal der bæres mundbind for at få adgang til og deltage i generalforsamlingen. Deltagere skal derudover som betingelse for deltagelse følge sundhedsmyndighedernes gældende anbefalinger samt eventuelle anvisninger fra generalforsamlingens dirigent, herunder respektere eventuelle afstandskrav.

Aktionærer kan forud for generalforsamlingen skriftligt stille spørgsmål til selskabets ledelse om dagsordenspunktet eller om selskabets forhold i øvrigt. Spørgsmål bedes sendt pr. e-mail til investor@monsenso.com.

Aktionærer kan på selve generalforsamlingen mundtligt stille spørgsmål til selskabets ledelse om dagsordenspunktet eller om selskabets forhold i øvrigt.

RELATEREDE DOKUMENTER

1. Indkaldelse, inklusive dagsorden og fuldstændige forslag

2. Oplysning om det samlede antal aktier og stemmer på datoen for indkaldelsen

Monsenso A/S’ aktiekapital udgør nominelt kr. 1.330.228,50, og hver aktie a nominelt kr. 0,10 giver én stemme på selskabets generalforsamlinger.

3. VEDTÆGTER

PRAKTISK INFORMATION

1. Registreringsdato, møde- og stemmeret

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på den ekstraordinære generalforsamling fastsættes i forhold til det antal aktier, som aktionæren er noteret for eller har anmeldt til indførelse i ejerbogen på registreringsdatoen, jf. punkt 9.1 i selskabets vedtægter. Registreringsdatoen i forhold til den ekstraordinære generalforsamling er fredag den 22. januar 2021.

2. Adgangskort

For at kunne deltage i og udøve sine rettigheder på generalforsamlingen, hvilket bestyrelsen som tidligere nævnt IKKE anbefaler, skal en aktionær rettidigt have anmodet om adgangskort, der skal fremvises ved indgangen til generalforsamlingen. Tilsvarende krav gælder for fuldmægtige og en eventuelt medfølgende rådgiver, som tillige skal kunne fremvise behørig legitimation.

Adgangskort (herunder for fuldmægtige og ledsagere) kan bestilles indtil mandag den 25. januar 2021, kl. 23.59 elektronisk via aktionærportalen – gå til afsnittet ”Registrering på aktionærportalen” og klik på knappen ”Link til portalen”. Log ind med NemID, hvorefter du under fanen Generalforsamling kan rekvirere et adgangskort.

Bemærk venligst, at adgangskort alene vil blive udsendt pr. e-mail og således ikke vil blive udsendt med almindelig postforsendelse. Bestilte adgangskort vil blive sendt til den e-mail- adresse, der er anført i forbindelse med tilmeldingen. Adgangskort skal printes og medbringes til generalforsamlingen, hvor stemmesedler vil blive udleveret ved indgangen i forbindelse med registrering af deltagelsen.

Som nævnt i indledningen, opfordres aktionærer i videst muligt omfang til ikke at deltage fysisk i generalforsamlingen grundet COVID-19.

3. fuldmagt

Aktionærer har mulighed for at give fuldmagt til Monsensos bestyrelse til at stemme på aktionærens vegne. Aktionærer kan alternativt lade sig repræsentere på generalforsamlingen ved en fuldmægtig. Fuldmagter kan afgives på én af følgende måder:

  • Elektronisk via aktionærportalen – gå til afsnittet ”Registrering på aktionærportalen” og klik på knappen ”Link til portalen”. Log ind med NemID, hvorefter du under fanen ”Generalforsamling” kan rekvirere en fuldmagt.
  • Skriftligt ved brug af fuldmagtsformular / brevstemmeblanket, som skal udfyldes, dateres, underskrives og sendes herefter per e-mail til investor@monsenso.com.

Fuldmagter skal fremsendes, så de er modtaget af Monsenso, senest mandag den 25. januar 2021, kl. 23.59.

Aktionærer kan enten afgive fuldmagt eller brevstemme (jf. nedenfor), men ikke begge dele.

Fuldmagter kan – i modsætning til brevstemmer – tilbagekaldes. Tilbagekaldelse af en fuldmagt kan ske til enhver tid.

Fuldmægtige skal som betingelse for at få adgang til og kunne stemme på generalforsamlingen kunne forevise adgangskort og behørig legitimation ved indgangen.

Som nævnt i indledningen, opfordres aktionærer eller fuldmægtige i videst muligt omfang til ikke at deltage fysisk i generalforsamlingen grundet COVID-19.

4. BREVSTEMME

Aktionærer har endvidere mulighed for at afgive stemmer pr. brev. Brevstemme kan afgives på én af følgende måder:

  • Elektronisk via aktionærportalen – gå til afsnittet ”Registrering på aktionærportalen” og klik på knappen ”Link til portalen”. Log ind med NemID, hvorefter du under fanen Generalforsamling kan brevstemme.
  • Skriftligt ved brug af fuldmagtsformular/brevstemmeblanket. Blanketten udfyldes, dateres og underskrives og sendes herefter per e-mail til investor@monsenso.com.

Aktionærer kan enten give brevstemme eller fuldmagt (jf. ovenfor), men ikke begge dele. Brevstemmer kan – i modsætning til fuldmagter – ikke tilbagekaldes.

Brevstemmer skal være modtaget af Monsenso senest torsdag den 28. januar 2021, kl. 14.00.

5. LIVESTREAMING

Link til livestreamingplatformen vil blive tilsendt efter man som aktionær har tilmeldt sig generalforsamling via aktionærportalen.

Hvis du har tekniske problemer før eller under generalforsamlingen, bedes du straks kontakte Monsenso på investor@monsenso.com eller tlf. 2140 3965.