Velkommen til generalforsamling

Onsdag d. 14. april kl. 14:00

GENERALFORSAMLING D. 14. APRIL 2021 KL. 14:00

Herved indkalder bestyrelsen i Monsenso A/S, CVR-nr. 35 51 73 91, til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes onsdag d. 14. april 2021 kl. 14.00  på selskabets adresse Ny Carlsberg Vej 80, DK- 1799 København V med mulighed for virtuel deltagelse

COVID-19-foranstaltninger

I lyset af COVID-19-situationen, af hensyn til alles sikkerhed og for at mindske risikoen for smittespredning i videst muligt omfang, opfordres samtlige aktionærer indtrængende om ikke at deltage fysisk i generalforsamlingen. Aktionærer vil have mulighed for at følge generalforsamlingen via livestreaming. Generalforsamlingen vil blive afholdt på dansk, og der vil ikke blive serveret forplejning.

Aktionærer, der ønsker at stemme på generalforsamlingens dagsordenspunkter, opfordres til at brevstemme eller afgive fuldmagt til bestyrelsen inden generalforsamlingen.

Som aktionær vil det være muligt at deltage i debatten på generalforsamlingen, og selvom generalforsamlingen følges via livestreaming, vil der være mulighed for at stille spørgsmål. Aktionærernes spørgsmål og indlæg, som under generalforsamlingen indsendes via en beskedfunktion i livestreaming-platformen, vil blive besvaret og kommenteret af ledelsen i Monsenso A/S under generalforsamlingen. Det vil ikke være muligt at stemme på generalforsamlingens dagsordenspunkter via live-streamingplatformen.

Link til deltagelse via livestreaming platformen vil blive tilsendt på dagen for generalforsamlingen, efter man som aktionær har tilmeldt sig generalforsamling via aktionærportalen. Hvis du har tekniske problemer før eller under generalforsamlingen, bedes du straks kontakte Monsenso på investor@monsenso.com

Skulle en aktionær, mod forventning, ønske at deltage fysisk, skal der bæres mundbind for at få adgang til og deltage i generalforsamlingen. Deltagere skal derudover som betingelse for deltagelse følge sundhedsmyndighedernes gældende anbefalinger samt eventuelle anvisninger fra generalforsamlingens dirigent, herunder respektere eventuelle afstandskrav. Sygdomstegn, karantæne eller rejsehistorik kan resultere i nægtet adgang.

Aktionærer kan forud for generalforsamlingen skriftligt stille spørgsmål til selskabets ledelse om dagsordenspunktet eller om selskabets forhold i øvrigt. Spørgsmål bedes sendt pr. e-mail til investor@monsenso.com.

RELATEREDE DOKUMENTER

Indkaldelse, inklusive dagsorden og fuldstændige forslag

Oplysning om det samlede antal aktier og stemmer på datoen for indkaldelsen

Monsenso A/S’ aktiekapital udgør nominelt DKK 1.330.228,50, og hver aktie a nominelt DKK 0,10 giver én stemme på selskabets generalforsamlinger.

Dokumenter der skal fremlægges på generalforsamlingen (årsrapporten for 2020)

VEDTÆGTER

PRAKTISK INFORMATION

Registreringsdato, møde- og stemmeret

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på den ordinære generalforsamling fastsættes i forhold til det antal aktier, som aktionæren er noteret for eller har anmeldt til indførelse i ejerbogen på registreringsdatoen, jf. punkt 9.1 i selskabets vedtægter. Registreringsdatoen i forhold til den ordinære generalforsamling er onsdag den 7. april 2021.

Adgangskort

For at kunne deltage fysisk på generalforsamlingen, skal en aktionær rettidigt have anmodet om adgangskort, der skal fremvises ved indgangen. Tilsvarende krav gælder for fuldmægtige og en eventuelt medfølgende rådgiver, som tillige skal kunne fremvise behørig legitimation.

Adgangskort (herunder for fuldmægtige og ledsagere) kan bestilles indtil fredag den 9. april 2021, kl. 23.59 elektronisk via aktionærportalen – gå til afsnittet ”Registrering på aktionærportalen” og klik på knappen ”Link til portalen”. Log ind med NemID, hvorefter du under fanen Generalforsamling kan rekvirere et adgangskort.

Adgangskort skal printes og medbringes til generalforsamlingen, hvor stemmesedler vil blive udleveret ved indgangen i forbindelse med registrering af deltagelsen.

Som nævnt i indledningen, opfordres aktionærer i videst muligt omfang til ikke at deltage fysisk i generalforsamlingen grundet COVID-19.

fuldmagt

Aktionærer har mulighed for at give fuldmagt til Monsensos bestyrelse til at stemme på aktionærens vegne. Aktionærer kan alternativt lade sig repræsentere på generalforsamlingen ved en fuldmægtig. Fuldmagter kan afgives på én af følgende måder:

  • Elektronisk via aktionærportalen – gå til afsnittet ”Registrering på aktionærportalen” og klik på knappen ”Link til portalen”. Log ind med NemID, hvorefter du under fanen ”Generalforsamling” kan rekvirere en fuldmagt.
  • Skriftligt ved brug af fuldmagtsformular / brevstemmeblanket. Blanketten udfyldes, dateres, underskrives og sendes herefter per e-mail til investor@monsenso.com.

Fuldmagter skal fremsendes, så de er modtaget af Monsenso, senest fredag den 9. april 2021, kl. 23.59.

Aktionærer kan enten afgive fuldmagt eller brevstemme (jf. nedenfor), men ikke begge dele.Fuldmagter kan – i modsætning til brevstemmer – tilbagekaldes. Tilbagekaldelse af en fuldmagt kan ske til enhver tid. Fuldmægtige skal som betingelse for at få adgang til og kunne stemme på generalforsamlingen kunne forevise adgangskort og behørig legitimation ved indgangen.

BREVSTEMME

Aktionærer har endvidere mulighed for at afgive stemmer pr. brev. Brevstemme kan afgives på én af følgende måder:

  • Elektronisk via aktionærportalen – gå til afsnittet ”Registrering på aktionærportalen” og klik på knappen ”Link til portalen”. Log ind med NemID, hvorefter du under fanen Generalforsamling kan brevstemme.
  • Skriftligt ved brug af fuldmagtsformular/brevstemmeblanket. Blanketten udfyldes, dateres og underskrives og sendes herefter per e-mail til investor@monsenso.com.

Aktionærer kan enten give brevstemme eller fuldmagt (jf. ovenfor), men ikke begge dele. Brevstemmer kan – i modsætning til fuldmagter – ikke tilbagekaldes.

Brevstemmer skal være modtaget af Monsenso senest tirsdag den 13. april 2021, kl. 14.00.

LIVESTREAMING

Link til livestreamingplatformen vil blive tilsendt efter man som aktionær har tilmeldt sig generalforsamling via aktionærportalen.

Hvis du har tekniske problemer før eller under generalforsamlingen, bedes du straks kontakte Monsenso på investor@monsenso.com eller tlf. 2140 3965.