'
Jeg tror virkelig at Monsenso kan hjælp andre med bipolar type 2

Jeg tror virkelig at Monsenso kan hjælp andre med bipolar type 2

Watch Peter Hagelund’s documentary series, ‘Jeg savner min sygdom’  on living with bipolar disorder type 2 here.

For fire år siden blev jeg diagnosticeret med bipolar lidelse type 2.

I hele mit liv har jeg vidst, at jeg var anderledes. Jeg har altid kæmpet med depression og angst, og hvad der viste sig at være hypomani. Da jeg var 22, havde jeg min første slemme depressive episode, og jeg blev nødt til at starte på antidepressiver. Alligevel tog det yderligere 6 år, før jeg officielt blev diagnosticeret med bipolar lidelse type 2.

Det sværeste, ved at have diagnosen bipolar lidelse type 2, er at man ikke oplever den typiske maniske episode, hvor man er over-energisk og på grænsen til psykotisk. I stedet er man hypomanisk, som betyder at man er socialt velfungerende. Man er ikke psykotisk. Man føler sig faktisk rigtig godt tilpas. Så problemet er, at man ikke ender med at tage til sin psykiater og sige, at man føler sig for godt tilpas. Det gjorde jeg i hvert fald ikke!

Årsagen til at min psykiater fandt ud af, at jeg var bipolar, skyldtes at han ikke kunne få mig ud af mine depressioner. Først diagnosticerede han mig med depression og ADD. Men disse diagnoser var ikke rigtige. Da jeg ikke havde den rette diagnose, fik jeg stadig mine store humørsvingninger og meget angst. Da jeg så blev diagnosticeret med den ’rigtige’ diagnose, bipolar lidelse type 2, føltes det faktisk rigtig godt. En masse ting gav mening. Pludselig kunne jeg se, hvorfor jeg havde følt, som jeg havde hele mit liv.

Jeg tror virkelig, at Monsenso kunne have hjulpet min psykiater med at diagnosticere min lidelse tidligere, fordi app’en hjælper mig med at tracke mit stemningsleje og med at blive mereopmærksom på, hvordan jeg har det. På grund af app’en skal jeg hver dag tage en pause og tænke på, hvordan jeg egentlig har haft det, før jeg taster svaret ind. Når jeg tager til psykiater, kan vi sammen se, hvordan jeg har haft det. En god ting ved app’en er, at mit svar ikke afhænger af min hukommelse, men af hvad jeg faktisk svarede den pågældende dag. At indsamle al den her information kan hjælpe mig, og derved min psykiater, præventativt med at undgå fremtidige depressive eller hypomaniske episoder, fordi vi tydeligt kan identificere, når jeg har humørsvingninger.

I august har min dokumentar, om at være bipolar, premiere på nationalt fjernsyn. Reaktionerne har været overvældende. Rigtig mange personer har skrevet til mig og takket mig for at snakke om sygdommen. Jeg havde oprindeligt tænkt mig, at lave dokumentaren således, at ingen personer ville blive flove over at have sygdommen. Jeg tror, det er lykkedes mig.

Mit håb for fremtiden er, at personer bliver diagnosticeret med lidelsen tidligere end jeg blev. Selvfølgelig kommer det til at afhænge af en masse forskellige faktorer, men jeg tror virkelig, at Monsenso kan gøre en forskel. Mit håb er, at andre psykiatere og patienter også begynder at bruge app’en.

I Truly Believe Monsenso Can Help Others with Bipolar Disorder Type 2

I Truly Believe Monsenso Can Help Others with Bipolar Disorder Type 2

Watch Peter Hagelund’s documentary series, ‘Jeg savner min sygdom’  on living with bipolar disorder type 2 here.

Click here to read this story in Danish.

Four years ago, I was diagnosed with bipolar disorder type 2.

For my whole life I had known that something was different about me. I had always struggled with depression and anxiety, and what eventually turned out to be hypomania. When I was 22 I had my first big depression episode and had to start taking anti depressant medications. However, it would take me six more years before I was officially diagnosed with bipolar disorder type 2.

The tricky thing about having the diagnosis of bipolar type 2 is that you are not experiencing the typical manic episode where you are over-energetic and nearly psychotic. Instead, you’re hypomanic, which means that you’re socially well functioning. You’re not psychotic. You actually feel really good. So the problem is that you don’t end up going to your psychiatrist saying that you feel too good. At least I didn’t.

The reason why my psychiatrist found out I was bipolar was because he couldn’t get me out of my depressions. At first, my psychiatrist diagnosed me with depression and ADD. But these diagnoses didn’t fit. When I didn’t have the right diagnosis, I still had my large mood swings, and a lot of anxiety. When I was diagnosed with the ‘right’ diagnosis, of bipolar disorder type 2, it actually felt really nice. A lot of things made sense. Suddenly I could see why I had felt how I had for most of my life.

I really believe that Monsenso could have helped my psychiatrist diagnose my disorder earlier, because the app  helps me to keep track of my mood and really helps me to become more aware of how I feel. Due to the app, every single day I have to pause and take a moment to think about how I’ve actually been doing before putting my answers in the app. After doing this, when I go to my psychiatrist we can together see how I’ve actually been. The good thing with the app is that my answer to how I’ve been is not only based on my memory but how I actually answered that day. Logging all of this information has helped my treatment. My psychiatrist and I can better plan how to avoid my future depressive or hypomanic episodes, because we can clearly identify when I am having mood swings.  

In August, my documentary about being bipolar aired on national danish television. The reactions have been overwhelming. So many people have messaged me, thanking me for talking about the disease. I had originally made the documentary so that people would not be ashamed about having the disease.  I think I have succeed.

My hope for the future is that people will be diagnosed earlier with the disease than me. Of course, that will take a lot of other factors, however I truly believe Monsenso is one of the things that can help. My hope is that other psychiatrists and patients alike will start using the app.